Termeni de utilizare

CONDIȚII DE UTILIZARE (Ultima actualizare în iulie 2018)

Acest site web și/sau site-urile și aplicațiile sale mobile (denumit în continuare "Site-ul") este deținut și operat de service@venompatch.com (denumită în continuare "Compania"). Acești Termeni de utilizare ("Termeni de utilizare") se aplică utilizării de către dvs. a acestui Site. Orice achiziție de produse sau servicii disponibile prin intermediul acestui Site este reglementată de Termenii de achiziție ("Termeni de achiziție") de pe site-ul web relevant al Companiei, care este încorporat în prezentul document prin referință. În plus, utilizarea de către dvs. a acestui Site este reglementată de Notificarea privind confidențialitatea, care este încorporată în prezentul document prin referință.

Pe tot parcursul Site-ului, termenii "noi", "ne" și "nostru" se referă la Companie. Compania vă oferă acest Site, inclusiv toate informațiile, instrumentele și serviciile disponibile pe acest Site, dumneavoastră, utilizatorul, cu condiția acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni de utilizare.  Utilizarea în continuare a acestui Site constituie acordul dumneavoastră cu privire la acești Termeni de utilizare. Dacă nu doriți să vă supuneți acestor Termeni de utilizare, vă rugăm să nu utilizați acest Site.

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE, ÎMPREUNĂ CU NOTIFICAREA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA ȘI ALTE POLITICI SAU ACORDURI LA CARE SE FACE REFERIRE ÎN ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE, ÎNAINTE DE A UTILIZA SITE-UL. PRIN UTILIZAREA SITE-ULUI, SUNTEȚI DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE, INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA, ACORDUL DE ARBITRAJ ȘI RENUNȚAREA LA ACȚIUNILE COLECTIVE DESCRISE ÎN SECȚIUNEA DE MAI JOS PRIVIND SOLUȚIONAREA LITIGIILOR.

Integritatea datelor

Declarați că toate informațiile, datele și alte materiale pe care le furnizați pe acest site sau către Companie prin orice alte mijloace sunt adevărate, exacte, actuale și complete. Sunteți responsabil pentru actualizarea și corectarea informațiilor pe care le-ați furnizat pe acest Site, după caz.

Aviz de confidențialitate

O copie a Avizului de confidențialitate care se aplică colectării, utilizării, dezvăluirii și altor prelucrări de informații personale pe acest site se află la service@venompatch.com.

. Sunteți de acord ca orice informații personale pe care le obținem despre dumneavoastră (fie prin intermediul acestui site, fie prin e-mail, telefon sau prin orice alt mijloc) să fie colectate, stocate și prelucrate în conformitate cu termenii din Notificarea privind confidențialitatea.

Licență și acces la site

Toate conținuturile disponibile prin intermediul acestui Site (inclusiv, fără a se limita la text, design, grafică, logo-uri, pictograme, imagini, clipuri audio, descărcări, interfețe, cod și software, precum și selecția și aranjarea acestora) sunt proprietatea exclusivă a Companiei, a licențiatorilor săi sau a furnizorilor săi de conținut și sunt protejate de drepturile de autor, mărci comerciale și alte legi aplicabile.

Compania vă acordă o licență limitată pentru a accesa și a utiliza acest site în scopuri personale. Cu excepția cazului în care se indică contrariul, puteți accesa, copia, descărca și tipări conținutul disponibil pe acest Site pentru uz personal, necomercial, cu condiția să nu modificați sau să ștergeți niciun drept de autor, marcă comercială sau alte notificări de proprietate care apar în conținut. Compania sau licențiatorii sau furnizorii săi de conținut păstrează titlul deplin și complet al conținutului disponibil pe Site, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală asociate, și vă oferă acest conținut sub o licență care poate fi revocată în orice moment la discreția exclusivă a Companiei. Compania interzice cu strictețe orice altă utilizare a oricărui conținut disponibil prin intermediul Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la:

 • orice descărcare, copiere sau altă utilizare a conținutului sau a Site-ului în scopuri concurențiale față de Companie sau în beneficiul unui alt furnizor sau al unei terțe părți;
 • orice tip de cache, link neautorizat către Site sau framing al oricărui conținut disponibil pe Site;
 • orice modificare, distribuție, transmitere, transmisie, performanță, difuzare, publicare, încărcare, licențiere, inginerie inversă, transfer sau vânzare, sau crearea de lucrări derivate din orice conținut, produse sau servicii obținute de pe site, pe care nu aveți dreptul de a le pune la dispoziție (cum ar fi proprietatea intelectuală a unei alte părți);
 • încărcarea, postarea sau transmiterea oricărui material care conține viruși software sau orice alt cod de calculator, fișiere sau programe concepute pentru a întrerupe, distruge sau limita funcționalitatea oricărui calculator;
 • utilizarea oricărui hardware sau software menit să intercepteze în mod clandestin sau să obțină în alt mod orice informație (cum ar fi date de sistem sau informații personale) de pe site (inclusiv, dar fără a se limita la utilizarea oricărei tehnici de "răzuire" sau a altor tehnici de extragere a datelor, a roboților sau a unor instrumente similare de colectare și extragere a datelor); sau
 • orice acțiune care impune sau poate impune (la discreția exclusivă a Companiei) o sarcină nerezonabilă sau disproporționat de mare asupra infrastructurii Companiei, sau care deteriorează sau interferează cu buna funcționare a infrastructurii noastre.

Sunteți responsabil pentru obținerea accesului la site, iar acest acces poate implica taxe de la terți (cum ar fi taxele furnizorului de servicii de internet sau taxele pentru timpul de antenă). În plus, trebuie să furnizați și sunteți responsabil pentru toate echipamentele necesare pentru a accesa Site-ul. Nu aveți voie să ocoliți nicio măsură care a fost implementată pentru a preveni sau restricționa accesul la acest Site. Orice acces neautorizat la Site de către dvs. (inclusiv orice astfel de acces sau utilizare care implică în vreun fel un cont pe care îl puteți stabili pe Site sau orice dispozitiv pe care îl puteți utiliza pentru a accesa Site-ul) va pune capăt permisiunii sau licenței care v-a fost acordată de către Companie.

Compania își rezervă dreptul de a refuza sau de a anula înregistrarea oricărei persoane pe acest site, de a elimina orice persoană de pe acest site și de a interzice oricărei persoane să folosească acest site din orice motiv, precum și de a limita sau de a înceta accesul sau utilizarea site-ului în orice moment și fără notificare prealabilă. Compania nu garantează și nici nu declară că utilizarea de către dumneavoastră a conținutului disponibil pe acest Site nu va încălca drepturile unor terțe părți care nu sunt afiliate cu Compania. Încetarea accesului sau a utilizării de către dvs. nu va renunța sau va afecta niciun alt drept sau măsură de protecție la care ar putea avea dreptul Compania, conform legii sau în echitate.

Conținutul pe care îl trimiteți

Recunoașteți că sunteți responsabil pentru orice conținut pe care îl puteți trimite prin intermediul site-ului, inclusiv legalitatea, fiabilitatea, caracterul adecvat, originalitatea și drepturile de autor ale unui astfel de conținut. Nu aveți voie să încărcați, distribuiți sau publicați în alt mod prin intermediul acestui Site niciun conținut confidențial, de proprietate, care încalcă drepturile de confidențialitate sau de publicitate, încalcă drepturile de proprietate intelectuală, este ilegal, dăunător, amenințător, fals, fraudulos, calomnios, defăimător, obscen, vulgar, profanator, abuziv, hărțuitor, urâcios, rasist, etnic sau inacceptabil în orice alt mod, inclusiv, dar fără a se limita la orice conținut care încurajează un comportament care ar constitui o infracțiune penală, care încalcă drepturile oricărei părți sau care, în orice alt mod, dă naștere la răspundere civilă sau care încalcă orice lege aplicabilă.

Nu aveți voie să utilizați o adresă de e-mail falsă sau alte informații de identificare, să vă dați drept persoană sau entitate sau să induceți în eroare în legătură cu originea oricărui conținut.

În ceea ce privește orice conținut pe care îl trimiteți, postați, încărcați, publicați sau puneți la dispoziție în alt mod prin intermediul Site-ului (altul decât informațiile personale, care sunt tratate în conformitate cu Notificarea de confidențialitate, acordați Companiei o licență perpetuă, irevocabilă, non-terminabilă, mondială, transferabilă, fără redevențe și neexclusivă de a utiliza, copia, distribui, afișa public, modifica, crea lucrări derivate și sublicenția un astfel de conținut sau orice parte a acestuia, în orice mediu. Orice astfel de conținut nu va fi tratat ca fiind confidențial. Prin prezenta declarați, garantați și vă angajați că: (i) orice conținut pe care îl furnizați nu include nimic (inclusiv, dar fără a se limita la, text, imagini, muzică sau video) pentru care nu aveți dreptul deplin de a acorda o astfel de licență Companiei; și (ii) Compania este liberă să își exercite drepturile și/sau să implementeze conținutul dvs. dacă dorește acest lucru, fără a obține permisiunea sau licența de la o terță parte și fără a face referire la dvs. sau la orice altă persoană.

 

Legături

Acest Site poate conține linkuri către alte site-uri web sau resurse care sunt operate de terțe părți neafiliate cu Compania. Aceste linkuri sunt furnizate pentru a vă fi de folos și ca o cale suplimentară de acces la informațiile conținute. Nu suntem responsabili sau răspunzători pentru conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale de pe sau disponibile de pe astfel de site-uri sau resurse. Includerea de linkuri către alte site-uri sau resurse nu trebuie privită ca o aprobare a conținutului site-urilor sau resurselor legate. Termeni și condiții și politici de confidențialitate diferite se pot aplica utilizării de către dvs. a oricăror site-uri sau resurse legate. Compania nu este responsabilă sau răspunzătoare, direct sau indirect, pentru niciun prejudiciu, pierdere sau răspundere cauzată sau presupusă a fi cauzată de sau în legătură cu orice utilizare sau încredere în orice conținut, produs sau serviciu disponibil pe sau prin intermediul oricărui site sau resursă legată.

DISCLAIMERS

CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE SE PREVEDE ALTFEL ÎN MOD EXPRES ÎN ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE SAU ÎN TERMENII DE SERVICIU SAU TERMENII DE ACHIZIȚIE, ȘI ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, COMPANIA NU FACE NICIO DECLARAȚIE, PROMISIUNE SAU GARANȚIE ȘI NU OFERĂ NICIO ALTĂ CONDIȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, CU PRIVIRE LA ORICE ASPECT, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, COMERCIALIZAREA, ADECVAREA, ADECVAREA PENTRU O ANUMITĂ UTILIZARE SAU SCOP, SAU NERESPECTAREA ORICĂRUI CONȚINUT DE PE SITE-URI, SAU A ORICĂROR PRODUSE SAU SERVICII ACHIZIȚIONATE PRIN INTERMEDIUL SITE-URILOR COMPANIEI, PRECUM ȘI A GARANȚIILOR IMPLICITE DIN CURSUL UNEI PERFORMANȚE SAU AL UNEI TRANZACȚII.

UTILIZAREA ACESTUI SITE SE FACE PE RISCUL DUMNEAVOASTRĂ EXCLUSIV. SITE-UL ȘI MATERIALELE, INFORMAȚIILE, SERVICIILE ȘI PRODUSELE DE PE ACEST SITE SUNT FURNIZATE "AȘA CUM SUNT" ȘI "AȘA CUM SUNT DISPONIBILE". NE REZERVĂM DREPTUL DE A RESTRICȚIONA SAU DE A VĂ ÎNTRERUPE ACCESUL LA SITE SAU LA ORICE CARACTERISTICĂ SAU PARTE A ACESTUIA ÎN ORICE MOMENT. COMPANIA ÎȘI DECLINĂ ORICE GARANȚIE CĂ ACCESUL LA SITE VA FI NEÎNTRERUPT SAU FĂRĂ ERORI; CĂ SITE-UL VA FI SIGUR; CĂ SITE-UL SAU SERVERUL CARE FACE SITE-UL DISPONIBIL NU VA CONȚINE VIRUȘI; SAU CĂ INFORMAȚIILE DE PE SITE VOR FI CORECTE, EXACTE, ADECVATE, UTILE, OPORTUNE, FIABILE SAU COMPLETE ÎN ALT MOD. DACĂ DESCĂRCAȚI ORICE CONȚINUT DE PE ACEST SITE, O FACEȚI LA PROPRIA DISCREȚIE ȘI PE PROPRIUL RISC. VEȚI FI SINGURUL RESPONSABIL PENTRU ORICE DETERIORARE A SISTEMULUI DVS. INFORMATIC SAU PIERDERE DE DATE CARE REZULTĂ DIN DESCĂRCAREA UNUI ASTFEL DE CONȚINUT. NICIUN SFAT SAU INFORMAȚIE OBȚINUTĂ DE DVS. DE PE SITE NU VA CREA VREO GARANȚIE DE NICIUN FEL.

ÎN ANUMITE JURISDICȚII, ESTE POSIBIL CA LEGEA SĂ NU PERMITĂ RENUNȚAREA LA GARANȚII, ASTFEL ÎNCÂT ESTE POSIBIL CA RENUNȚAREA DE MAI SUS SĂ NU VI SE APLICE.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

RECUNOAȘTEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ VĂ ASUMAȚI ÎNTREAGA RESPONSABILITATE PENTRU UTILIZAREA SITE-ULUI, PENTRU COMUNICĂRILE CU TERȚE PĂRȚI, PRECUM ȘI PENTRU ACHIZIȚIONAREA ȘI UTILIZAREA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR DISPONIBILE PRIN INTERMEDIUL SITE-URILOR COMPANIEI. RECUNOAȘTEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ ORICE INFORMAȚIE PE CARE O TRIMITEȚI SAU PRIMIȚI ÎN TIMPUL UTILIZĂRII SITE-ULUI POATE SĂ NU FIE SIGURĂ ȘI POATE FI INTERCEPTATĂ DE PĂRȚI NEAUTORIZATE. RECUNOAȘTEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ UTILIZAREA SITE-ULUI SE FACE PE PROPRIUL RISC ȘI CĂ SITE-UL VĂ ESTE PUS LA DISPOZIȚIE GRATUIT. RECUNOSCÂND ACEST LUCRU, RECUNOAȘTEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ, ÎN CEA MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ (INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, LEGEA PRIVIND PROTECȚIA CONSUMATORILOR), NICI COMPANIA, NICI LICENȚIATORII, FURNIZORII SAU FURNIZORII DE CONȚINUT TERȚI (DENUMITE "PĂRȚILE COMPANIEI") NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, EXEMPLARE, ACCIDENTALE, SPECIALE, INDIRECTE SAU DE ALTĂ NATURĂ CARE REZULTĂ DIN SAU SUNT LEGATE ÎN VREUN FEL DE (1) ACEST SITE SAU ORICE ALT SITE SAU RESURSĂ PE CARE O ACCESAȚI PRINTR-UN LINK DE PE ACEST SITE; (2) ORICE ACȚIUNE PE CARE O LUĂM SAU NU O LUĂM CA URMARE A COMUNICĂRILOR PE CARE NI LE TRIMITEȚI; (3) ORICE PRODUSE SAU SERVICII PUSE LA DISPOZIȚIE SAU ACHIZIȚIONATE PRIN INTERMEDIUL SITE-URILOR COMPANIEI, INCLUSIV ORICE DAUNE SAU VĂTĂMĂRI CARE REZULTĂ DIN UTILIZAREA UNOR ASTFEL DE PRODUSE SAU SERVICII (INCLUSIV RĂSPUNDEREA PENTRU PRODUSE); (4) ORICE ÎNTÂRZIERE SAU INCAPACITATE DE A UTILIZA SITE-UL SAU ORICE INFORMAȚII, PRODUSE SAU SERVICII ANUNȚATE SAU OBȚINUTE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI; (5) MODIFICAREA, ELIMINAREA SAU ȘTERGEREA ORICĂRUI CONȚINUT TRIMIS SAU POSTAT PE SITE; SAU (6) ORICE UTILIZARE A SITE-ULUI, INDIFERENT DACĂ SE BAZEAZĂ PE CONTRACT, RĂSPUNDERE CIVILĂ DELICTUALĂ, RĂSPUNDERE STRICTĂ, RĂSPUNDERE PENTRU PRODUSE SAU ÎN ALT MOD, CHIAR DACĂ PĂRȚILE COMPANIEI AU FOST AVERTIZATE DE POSIBILITATEA PRODUCERII UNOR DAUNE. ESTE RESPONSABILITATEA UTILIZATORULUI SĂ EVALUEZE ACURATEȚEA, COMPLETITUDINEA SAU UTILITATEA ORICĂREI OPINII, SFATURI SAU A ORICĂRUI ALT CONȚINUT DISPONIBIL PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI SAU OBȚINUT DE PE UN SITE SAU DINTR-O RESURSĂ LEGATĂ. ACEASTĂ CLAUZĂ DE RENUNȚARE SE APLICĂ, FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE DAUNE SAU VĂTĂMĂRI CARE REZULTĂ DIN ORICE EȘEC DE PERFORMANȚĂ, EROARE, OMISIUNE, ÎNTRERUPERE, ȘTERGERE, DEFECT, ÎNTÂRZIERE ÎN FUNCȚIONARE SAU TRANSMITERE, VIRUS INFORMATIC, CORUPȚIE DE FIȘIERE, DEFECȚIUNI ALE LINIEI DE COMUNICAȚII, ÎNTRERUPERI ALE REȚELEI SAU ALE SISTEMULUI, PIERDERI DE PROFIT DIN PARTEA DVS. SAU FURT, DISTRUGERE, ACCES NEAUTORIZAT, ALTERARE, PIERDERE SAU UTILIZARE A ORICĂROR ÎNREGISTRĂRI SAU DATE ȘI ORICE ALTE PIERDERI TANGIBILE SAU INTANGIBILE. RECUNOAȘTEȚI ÎN MOD SPECIFIC ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ NICI COMPANIA, NICI LICENȚIATORII, NICI FURNIZORII DE LICENȚE SAU FURNIZORII DE CONȚINUT TERȚI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU ORICE COMPORTAMENT DEFĂIMĂTOR, OFENSATOR SAU ILEGAL AL ORICĂRUI UTILIZATOR AL SITE-ULUI. SOLUȚIA DVS. PENTRU ORICARE DINTRE RECLAMAȚIILE DE MAI SUS SAU PENTRU ORICE LITIGIU CU COMPANIA ESTE DE A ÎNTRERUPE UTILIZAREA SITE-ULUI.

DVS. ȘI COMPANIA SUNTEȚI DE ACORD CĂ ORICE CAUZĂ DE ACȚIUNE CARE DECURGE DIN SAU ESTE LEGATĂ DE SITE TREBUIE SĂ ÎNCEAPĂ ÎN TERMEN DE UN (1) AN DE LA DATA LA CARE S-A ACUMULAT CAUZA DE ACȚIUNE, ÎN CAZ CONTRAR CAUZA DE ACȚIUNE ESTE PERMANENT PRESCRISĂ.  DEOARECE UNELE JURISDICȚII NU PERMIT LIMITĂRI PRIVIND DURATA UNEI GARANȚII IMPLICITE SAU EXCLUDEREA SAU LIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNE INDIRECTE SAU INCIDENTALE, ESTE POSIBIL CA O PARTE SAU TOATE LIMITĂRILE DE MAI SUS SĂ NU VI SE APLICE.

Indemnizații

Veți despăgubi și veți exonera părțile companiei de orice amenzi, penalități, răspunderi, pierderi și alte daune de orice fel (inclusiv onorariile avocaților și ale experților), suportate de părțile companiei și de astfel de părți, și veți apăra părțile companiei și de astfel de părți de orice reclamații care decurg din (1) încălcarea de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții de utilizare; (2) încălcarea de către dvs. a Termenilor de achiziție; (4) frauda pe care o comiteți sau comportamentul dvs. intenționat sau neglijența gravă; sau (5) încălcarea de către dvs. a oricărei legi aplicabile sau a drepturilor unei terțe părți. Părțile Companiei vor controla apărarea oricărei reclamații la care se poate aplica această despăgubire și, în orice caz, nu veți soluționa nicio reclamație fără aprobarea prealabilă scrisă a părților Companiei.

Comunicații electronice

Atunci când utilizați site-ul sau trimiteți e-mailuri către Companie, comunicați cu Compania în mod electronic. Sunteți de acord să primiți pe cale electronică toate comunicările legate de utilizarea de către dumneavoastră a acestui Site. Compania va comunica cu dvs. prin e-mail sau prin publicarea de notificări pe acest Site. Sunteți de acord că toate acordurile, notificările, dezvăluirile și alte comunicări care vă sunt furnizate în mod electronic satisfac orice cerință legală ca aceste comunicări să fie în scris. Toate notificările din partea Companiei destinate primirii de către un client vor fi considerate livrate și eficiente atunci când sunt trimise la adresa de e-mail pe care o furnizați pe oricare dintre Site-urile Companiei.

Postări pe site

Site-ul poate oferi utilizatorilor posibilitatea de a trimite mesaje pe site. Compania nu are nicio obligație de a revizui orice conținut (inclusiv orice mesaj) postat pe sau trimis prin intermediul Site-ului de către utilizatori și nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere legată de un astfel de conținut. Compania, la propria discreție, poate monitoriza, nu publica sau elimina orice astfel de conținut.

Mărci comerciale și drepturi de autor

Mărcile comerciale, logo-urile și mărcile de servicii ("Mărcile") afișate pe Site sunt proprietatea Companiei sau a licențiatorilor sau furnizorilor de conținut sau a altor părți. Utilizatorilor sau oricăror părți care acționează în numele lor le este interzisă utilizarea oricăror Mărci în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la utilizarea ca meta tag-uri pe alte pagini sau site-uri, fără permisiunea scrisă a Companiei sau a terților care ar putea deține Mărcile. Nu aveți voie să folosiți cadre sau să utilizați tehnici sau tehnologii de încadrare pentru a include orice conținut inclus pe site fără acordul scris expres al Companiei. În plus, nu puteți utiliza niciun conținut al Site-ului în meta tag-uri sau în alte tehnici sau tehnologii de "text ascuns" fără acordul expres scris al Companiei. Toate conținuturile (inclusiv orice programe software) disponibile pe sau prin intermediul Site-ului sunt protejate de drepturi de autor, mărci comerciale și alte legi aplicabile.

Reclamații privind încălcarea proprietății intelectuale

Compania respectă proprietatea intelectuală a altora și solicităm utilizatorilor noștri să procedeze la fel. Prin prezenta, sunteți informat că societatea a adoptat și a implementat în mod rezonabil o politică care prevede încetarea, în circumstanțe adecvate, a activității utilizatorilor site-ului web care încalcă în mod repetat drepturile de autor. Dacă credeți că munca dvs. a fost copiată într-un mod care constituie o încălcare a drepturilor de autor sau că drepturile dvs. de proprietate intelectuală au fost încălcate în alt mod, vă rugăm să furnizați agentului de drepturi de autor al Companiei următoarele informații (pentru a fi eficientă, notificarea trebuie să fie în scris și furnizată agentului nostru de drepturi de autor):

 • o semnătură electronică sau fizică a persoanei autorizate să acționeze în numele titularului dreptului de autor sau al altui interes de proprietate intelectuală;
 • o descriere a operei protejate prin drepturi de autor sau a altei proprietăți intelectuale despre care susțineți că a fost încălcată sau, în cazul în care mai multe opere protejate prin drepturi de autor de pe un singur site online sunt acoperite de o singură notificare, o listă reprezentativă a acestor opere de pe site-ul respectiv;
 • identificarea materialului despre care se pretinde că încalcă drepturile sau că face obiectul unei activități de încălcare și care urmează să fie eliminat sau al cărui acces trebuie dezactivat, precum și o descriere a locului în care materialul despre care se pretinde că încalcă drepturile se află pe site;
 • adresa dumneavoastră, numărul de telefon și, dacă este disponibilă, adresa de e-mail;
 • o declarație din partea dvs. că aveți convingerea de bună credință că utilizarea în litigiu nu este autorizată de proprietarul drepturilor de autor, de agentul său sau de lege; și
 • o declarație din partea dumneavoastră, făcută sub sancțiunea de sperjur, că informațiile de mai sus din notificarea dumneavoastră sunt corecte și că sunteți titularul drepturilor de autor sau al proprietății intelectuale sau că sunteți autorizat să acționați în numele titularului drepturilor de autor sau al proprietății intelectuale.

Agentul companiei pentru notificarea reclamațiilor privind încălcarea drepturilor de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală poate fi contactat după cum urmează:

Prin e-mail: service@venompatch.com

Compania poate actualiza aceste informații de contact din când în când, fără a vă anunța. Vom publica informațiile de contact actuale pe acest site.

Supraviețuirea termenilor după încheierea acordului

Fără a aduce atingere oricăror alte prevederi ale acestor Termeni de utilizare sau oricăror principii juridice generale contrare, orice prevedere a acestor Termeni de utilizare care impune sau prevede obligații continue pentru o parte va supraviețui expirării sau rezilierii acestor Termeni de utilizare.

Forța majoră

Societatea va fi scutită de executarea în conformitate cu acești Termeni de utilizare sau cu Termenii de achiziție, în măsura în care este împiedicată sau întârziată de la executare, în totalitate sau parțial, ca urmare a unui eveniment sau a unei serii de evenimente cauzate de sau care rezultă din (1) condiții meteorologice sau alte elemente ale naturii sau din cauze de forță majoră, (2) acte de război, acte de terorism, insurecții, revolte, tulburări civile sau rebeliuni, (3) carantine sau embargouri, (4) greve de muncă sau (5) alte cauze care nu pot fi controlate în mod rezonabil de către Societate.

Riscul de pierdere

Articolele achiziționate prin intermediul Site-ului sunt expediate de un transportator terț în conformitate cu un contract de expediere. Prin urmare, riscul de pierdere și titlul de proprietate pentru astfel de articole vă sunt transferate în momentul livrării noastre către transportator.

Soluționarea litigiilor

Prin utilizarea Site-ului în orice mod, sunteți de acord și acceptați necondiționat că: (i) orice litigiu, controversă, diferend sau reclamație care decurge din sau are legătură cu prezentul acord, inclusiv existența, validitatea, interpretarea, executarea, încălcarea sau rezilierea acestuia sau orice litigiu privind obligațiile necontractuale care decurg din sau au legătură cu acesta, va fi supus și soluționat definitiv prin arbitraj în conformitate cu Regulile de arbitraj UNCITRAL în vigoare la momentul depunerii notificării de arbitraj; (ii) legea aplicabilă prezentei clauze de arbitraj este legislația Regiunii de Administrație Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze ("Hong Kong"); (iii) locul arbitrajului este Hong Kong; (iv) numărul arbitrilor este de unul singur, care va fi numit de către Centrul Internațional de Arbitraj din Hong Kong; și (v) procedura de arbitraj se desfășoară în limba engleză.

General

În cazul în care oricare dintre dispozițiile prevăzute în acești Termeni de utilizare sau în Termenii de achiziție este considerată invalidă, nulă sau, din orice motiv, inaplicabilă, părțile convin că instanța ar trebui să se străduiască să dea efect intențiilor părților, așa cum sunt reflectate în dispoziția respectivă, iar condiția inaplicabilă va fi considerată separabilă și nu va afecta validitatea și aplicabilitatea celorlalte dispoziții din acești Termeni de utilizare sau din Termenii de achiziție. Titlurile secțiunilor au doar rol de referință și nu limitează domeniul de aplicare sau întinderea secțiunii respective. Acești Termeni de utilizare sau Termenii de achiziție și relația dintre dumneavoastră și Companie vor fi guvernate de legile din Hong Kong, în măsura în care nu sunt preempte sau incompatibile cu legislația federală, fără a se ține cont de conflictul dintre dispozițiile legale.  Pentru orice acțiune care nu face obiectul arbitrajului, fiecare dintre noi este de acord să se supună jurisdicției personale a unei instanțe situate în Hong Kong.

Faptul că Societatea nu acționează în legătură cu o încălcare a acestor Termeni de utilizare sau a Termenilor de achiziție de către dumneavoastră sau de către alte persoane nu înseamnă că renunță la dreptul Societății de a acționa în legătură cu încălcări ulterioare sau similare. În cazul în care orice conținut de pe acest Site sau utilizarea de către dvs. a Site-ului este contrar legilor din locul în care vă aflați atunci când îl accesați, Site-ul nu vă este destinat și vă rugăm să nu utilizați Site-ul. Aveți responsabilitatea de a vă informa cu privire la legile din jurisdicția dvs. și de a le respecta.

Compania nu garantează că va lua măsuri împotriva tuturor încălcărilor acestor Termeni de utilizare sau a Termenilor de achiziție. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres în acești Termeni de utilizare sau în Termenii de achiziție, nu vor exista terți beneficiari ai acestor Termeni de utilizare sau Termeni de achiziție.

Modificări ale acestor termeni de utilizare

Recunoașteți și sunteți de acord că societatea poate, la discreția sa, să modifice, să adauge sau să elimine orice parte a acestor Termeni de utilizare în orice moment și în orice mod, prin publicarea pe site a unor Termeni de utilizare revizuiți.  Nu puteți amenda sau modifica acești Termeni de utilizare în nicio circumstanță.  Este responsabilitatea dvs. să verificați periodic orice modificare pe care o aducem Termenilor de utilizare.  Utilizarea în continuare a acestui Site după orice modificare a Termenilor de utilizare înseamnă că acceptați modificările.

Atribuire

Nu puteți cesiona acești Termeni de utilizare sau Termenii de achiziție (sau orice drepturi, beneficii sau obligații în temeiul acestora) prin efectul legii sau în alt mod, fără consimțământul prealabil scris al Companiei, care poate fi refuzat la discreția exclusivă a Companiei. Orice tentativă de cesiune care nu respectă acești Termeni de utilizare sau Termenii de achiziție va fi nulă și neavenită. Compania poate cesiona acești Termeni de utilizare sau Termenii de achiziție, în totalitate sau parțial, oricărei terțe părți, la discreția sa exclusivă.

Întregul acord și admisibilitatea

Acești Termeni de utilizare constituie întregul acord și înțelegere între dumneavoastră și Companie în ceea ce privește subiectul acestora și înlocuiesc toate comunicările și propunerile anterioare sau contemporane, orale sau scrise, dintre părți cu privire la acest subiect. Pentru evitarea oricărui dubiu, acești Termeni de utilizare se aplică numai în măsura permisă de lege.

În unele cazuri, atât acești Termeni de utilizare, cât și un document separat care prevede condiții suplimentare se pot aplica unui serviciu sau produs oferit prin intermediul acestui site ("Termeni suplimentari"). În măsura în care există un conflict între acești Termeni de utilizare și orice Termeni adiționali, Termenii adiționali vor prevala, cu excepția cazului în care Termenii adiționali prevăd în mod expres contrariul.

O versiune tipărită a prezentelor condiții de utilizare este admisibilă în cadrul procedurilor judiciare sau administrative bazate pe sau legate de utilizarea acestui site în aceeași măsură și în aceleași condiții ca și alte documente și înregistrări comerciale generate și păstrate inițial în formă tipărită.

Cum să ne contactați

Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la acești Termeni de utilizare sau la acest Site, vă rugăm să contactați Departamentul juridic al service@venompatch.com.

prin e-mail la service@venompatch.com